Tiến độ thi công Chung cư VC2 Golden Heart (Tòa B Kim Văn Kim Lũ Vinaconex 2)

Tiến độ thi công công trình Chung cư VC2 Golden Heart – Tòa B Kim Văn Kim Lũ Vinaconex 2.

Tiến độ tòa B Kim Văn Kim Lũ ngày 10.11.16

Tiến độ tòa B Kim Văn Kim Lũ ngày 30.11.16

9-12-16

Tiến độ ngày 9.12.16

Tiến độ ngày 6.4.17

T

Tiến độ ngày 30.6.17

Bài viết liên quan